ZLATÁ KOTVA Praha - kdo jsme

O nás

Kdo nás vede

Kde nás najdete

Kdy se scházíme

Co to stojí

Kontakty

O nás

Zlatá kotva má bohatou a pestrou historii. Vznikla jako oddíl vodních skautů v roce 1969 a v průběhu doby několikrát změnila formu. V současnosti je registrována jako zapsaný spolek. Jejím cílem vždycky byla, a dodnes je, výchova dětí ve skautském duchu a účelné trávení jejich volného času.
V současnosti má Zlatá kotva dva dětské oddíly - Volavky a Albatrosy.
členové těchto oddílů mohou, pokud chtějí, být současně také členy Junáka v rámci 33. oddílu vodních skautů, což jim umožňuje účastnit se celostátních skautských akcí a závodů.

Jsme vodáci. Nejsme vysloveně sportovní oddíl, na vodu jezdíme pro radost a hlavní naší náplní je vodní turistika. To znamená, že členové oddílů se postupně zdokonalují v jízdě na různých plavidlech, počínaje pramicemi, přes rafty až ke kánoím a kajakům, tak, aby byli schopni v případě zájmu splouvat i technicky náročnější řeky. Samozřejmou součástí takové přípravy jsou pravidla bezpečného chování na vodě a pro starší také základní záchranné techniky. Najdeme-li vhodnou soutěž, nebráníme se ani srovnávání s ostatními.

Jsme dětský oddíl, což je něco jiného než kroužek, který dítě učí jen jednu konkrétní dovednost. Naše aktivity jsou velmi různorodé. Dokud je vhodné počasí, scházíme se v loděnici každý týden, ale ani tam nejsme celou dobu jen na vodě. V zimě chodíme do klubovny nebo do parku v Podvinní, kde si především hrajeme. Organizujeme pěší nebo cyklistické výlety i další akce plné her a soutěží, hrajeme deskové hry, chodíme lézt, o jarních prázdninách jezdíme na hory a v létě na letní tábor, který bývá zpravidla jeden až dva týdny na naší táborové základně na Vysočině a týden vodácký puťák

Jsme skauti. Sice si moc nepotrpíme na vnější projevy skautingu, ale řídíme se skautskými ideály.
Cíleně rozvíjíme vlastnosti dětí, které jsou důležité pro jejich budoucí uplatnění a které je škola neučí. Podporujeme samostatnost, odpovědnost, tvořivost. Učíme děti začlenit se do kolektivu a spolupracovat. Systém naší práce je založen na skautských principech - základem činnosti je dobrá parta dětí různého věku, kde se mladší učí od starších. Při různorodé činnosti každý najde své uplatnění a oblast, ve které dokáže vyniknout.
Vycházíme ze skautských i oddílových tradic, ale přitom využíváme moderní metody.


Podívejte se taky na fotky co děláme


Stanovy Zlaté kotvy

     nahoru

Kdo nás vede

Zlatou kotvu

Pony       Jaruška

Albatrosy

  Kiv      Mařenka        

Volavky

Eva         Anička         Terka        

     nahoru

Kde nás najdete

Klubovnu máme v Praze 9, kousek od zastávky metra Vysočanská, hodně blízko krásného parku s několika hřišti, které při schůzkách využíváme.
Loděnici máme na samé špičce Libeňského ostrova (Na Staré Plavbě). Děti v našich oddílech však pocházejí z celé Prahy.


Adresa přístavu: 1
Klub vodních motoristů
Stará plavba II
Libeňský ostrov
Praha 8Adresa klubovny: 2
Sokolovská 310
Praha 9


     nahoru

Kdy se scházíme

Volavky

schůzky každé úterý od 17:00 do 19:00
Volavky jsou oddíl děvčat od 8 let. Program je spíš tvořivější, klidnější hry, víc komunikativní, kooperativní.

Albatros

schůzky každý čtvrtek od 16:30 do 18:30
Albartos je oddíl pro kluky zhruba od 9 let. Program je trochu živější, obsahuje víc pohybových aktivit a her.
     nahoru

Co to stojí

Členský příspěvek je 600 Kč za pololetí.

V rámci něj je 1 x týdně schůzka Na schůzce je využíváno sportovní vybavení a vybavení klubovny - hry, knihy, výtvarný materiál, apod. a o děti se starají kvalifikovaní vedoucí.
V loděnici je k dispozici základní vodácké vybavení - lodě, pádla, vesty a kvalifikovaní vodáčtí instruktoři.

Pokud se člen chce účastnit i dalších akcí (výletů, táborů), platí účastnický polatek, který slouží výhadně k uhrazení nákladů akce.
Nikomu nehradíme žádné mzdy, všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci, s dětmi pracují zdrama a sami také platí účastnické poplatky.
Proto můžeme naše akce nabízet za nižší ceny, než komerční subjekty.

     nahoru

Kontakty

mail: zlata.kotva@seznam.cz

tel: 728 118 990

poštovní adresa: Na Kindlovce 8, 182 00 Praha 8

kontakty na vedení:
     

Home