Pro nováčky


Přihláška do Zlaté kotvy

Doporučené vybavení na schůzky a výlety

Oblečení na vodu

Pravidla Zlaté kotvy

KPZ - doporučený obsah

Ledňáček - nováčkovská zkouška Zlaté kotvy

Na tábor

Posudek od lékaře - platí 1 rok - nutný na každý tábor

Kudy na tábor

Ostatní

Náborový leták Zlaté kotvy - na rozdávání

Zpěvník Zlaté kotvy - 0,6 MB

Šifrovací kolečko

Šamanská kniha Zlaté kotvy

Vzory šifer z Prahy plné strašidel pro šifrovací soutěž

Hry s kuličkami