Velikonoce 2006

ve Všestarech u Báry na chatě 13. - 17. 4. 2006První večeře - pečeme buřty v krbu

Večerníčky


Na hvězdárně v Ondřejově


Večeře - tentokrát špagety


Přístavní kolo závodu světlušek a vlčat


Středověké hábity - šijeme i nosíme


Vajíčka, pomlázky i koláče si zkusili udělat všichni