Vánoční výlet a besídka

18. - 19. 12. 2004

Jeli jsme se podívat na Sázavu, jak ji naši "velcí" sjíždějí.

Cestou tam jsme hrály hry.

Velké vedro zrovna nebylo

Když jsme dorazili do Kamenného přívozu, právě se nakládaly lodě

Zejména "vodní sekce" toho měla dost.

Příprava vánoční besídky

Večeře

Scénky

Betlémy


A to už je neděle ráno