Výprava za kouzelnou nádobou

7. 10. 2006

ve vlaku si hrajeme

svačina

oběd

jeskyně s kouzelnými nádobami