Karneval

v Hostivaři 10. 11. 2007


Začínáme výtvarničením


Vlastní karneval


A na závěr tombola