Karlštejn

14. 10. 2017

Cesta ze Srbska, hry a buřtíky u Kubrychtovy boudy

Dobývání Karlštejna

Společná fotka

cesta zpátky a hraní na nádraží