Vánoční besídka 2016

10. 12. 2016

nejdřív inspirace z vánoční výstavy

naše vlastní tvorba

večeře

vánoční program

   
pouštění lodiček v parku v Podvinní